خرید و دانلود(ریاضی سوم انسانی فصل دوم معادلات رادیکالی)

ریاضی سوم انسانی فصل دوم معادلات رادیکالی|50674700|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع ریاضی سوم انسانی فصل دوم معادلات رادیکالیقابل مشاهده می باشد

حجم فایل : 477.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا ریاضی سال سوم انسانی
فصل دوم(معادلات رادیکالی) اگر در یک معادله متغیر زیر رادیکال باشد معادله را رادیکالی می­نامیم. معادلات رادیکالی(اصم): -دامنه عبارت رادیکالی را مشخص می­کنیم.
1- یکی از عبارت­های رادیکالی را یک طرف مساوی نگه می­داریم و بقیه عبارات را به طرف دیگر مساوی منتقل می­کنیم.
2- طرفین مساوی را به توان فرجه رادیکال می­رسانیم تا رادیکال حذف شود.
3- عبارات به دست آمده را ساده کرده و حل می­کنیم و با توجه به دامنه عبارات جواب­های قابل قبول را به دست می­آوریم.
مراحل حل معادلات رادیکالی: مراحل حل معادلات رادیکالی: معادلات رادیکالی زیر را حل کنید. روش تغییر متغیر اگر در یک معادله یک عبارت جبری تکرار شود می­توانیم با جایگزینی یک متغیر مانند t به جای عبارت تکراری معادله را به معادله ساده تری تبدیل می­کنیم که با روش ساده تری قابل حل باشد. این روش حل معادله را تغییر متغیر می­نامیم. در این قسمت ما به بررسی معادلاتی می­پردازیم که پس از تغییر متغیر به یک معادله درجه دو تبدیل می­شوند. معادلات زیر را حل کنید. مثال پایان...