خرید و دانلود(بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان)

بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمانبررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان|30013965|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمانقابل مشاهده می باشد

مقاله حاضر به بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‌اي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‌داري مي‌گذارند ولي تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‌گردد.

مقدمهامروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‌توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود.نظريه‌هاي رشد سنتي كلاسيكها و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‌اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‌الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‌هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‌هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‌هاي تجاري مي‌گردد كه اين پديده مي‌تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‌وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‌ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‌پرتو نباشد، در اين صورت ،‌بهره‌وري كل عوامل توليد، مي‌‌تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.از جمله مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‌اي ‌در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‌سازد. لذا، اتخاذ سياست‌هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخش‌هاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‌هاي تك معادله‌اي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال 1361 محاسبه گرديده‌اند.مطالب دیگر:
مقاله موانع و چالش های فرا روی مدیریت دانشپروژه متره و برآورد ساختمان فلزیپروژه درس مهندسی پی و درس مکانیک خاکپروژه درس تکنولوژی بتن مهندسی عمران (پاورپوینت بتن سبک)گزارش آزمایشگاه هیدرولیک : دستگاه ونتوری مترپروژه درس مصالح ساختمانی : گچ ، استخراج و موارد استفاده آنگزارش کار درس نقشه برداری عمران و معماری (رسم با نرم افزار لند)پروژه درس مهندسی محیط زیست : لایه ازون و عوامل مخرب آنپروژه طراحی شبکه های آب رسانی : پروژه درس مهندسی آب و فاضلاب و درس بناهای آبیمقاله مدیریت ، انواع مدیریت و اهداف آنبررسی کنترل (طراحی کنترل کننده تطبیقی و مقاوم برای کنترل یک روبات بالینک های)مقایسه نتایج تنظیم کنترل کننده PID به کمک الگوریتم های بهینه سازی PSO و GA برای سیستم AVRتحقیق قاعده انصاف در قراردادهای تجاری بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایرانمقاله نحوه تعیین میزان شارژ باتری خودروگزارش کارآموزی شرکت صنایع پنجره دنا (تولید درب و پنجره upvc)بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفتتحقیق دستگاه گوارشروش جمع بردارهاپاورپوینت معنا و مفهوم ازدواج و آداب رسوم سنت ازدواجپاورپوینت مبانی فناوری اطلاعاتتحقیق در مورد مدیریتضرب المثل های ایرانی بر اساس حروف الفباتحقیق در مورد دین آسمانیتحقیق در مورد قرآن و چگونگی جمع آوری آنتحقیق توليد برق از طريق انرژي بادي