خرید و دانلود(آشنایی با تحليل و پردازش داده ها، روش مونت كارلو و حل معادلات خطی)

آشنایی با تحليل و پردازش داده ها, روش مونت كارلو و حل معادلات خطیآشنایی با تحليل و پردازش داده ها، روش مونت كارلو و حل معادلات خطی|30019317|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع آشنایی با تحليل و پردازش داده ها، روش مونت كارلو و حل معادلات خطیقابل مشاهده می باشد

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 50

1 ارقام با معني:براي تعيين رقمهاي با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست مي شماريم. صفرهايي ك قبل از اولين رقم سمت چپ نوشته مي شوندجزء رقمهاي با معنا به حساب نمي آيند اين صفرها به هنگام تبديل يكاها ظاهر مي شوند و تبديل يكاها نبايد تعداد رقمهاي با معنا را تغيير دهد12/6 : سه رقم بامعني0010306/0 :پنج رقم با معني كه اولين رقم با معني يك است.صفرهاي قبل از يك با معني نيستند20/1 : سه رقم با معني در صورتيكه صفر با معني نباشد عدد بايد به صورت2/1 نوشته شود38500 : سه رقم با معني، چيزي براي اينكه نشان دهد صفرها با معني هستند يا نه مشخص نيست مي توان اين ابهام را با نوشتن بصورتهاي زير برطرف كرد:: هيچكدام از صفرها با معني نيستند: يكي از صفرها با معني است:هر دو صفر با معني استm 040/0 = Cm0 /4=mm40 كه هر سه داراي سه رقم با معني هستند.2 گرد كردن اعداد:اگر بخواهيم ارقام عدد 3563342/2 را به دو رقم كاهش دهيم، اين عمل را گرد كردن عدد مي نامند. براي اين منظور بايد به رقم سوم توجه كنيم بدين صورت كه اگر قم سوم بزرگتر يا مساوي5 باشد رقم دوم به طرف بالا گرد مي شود و اگر رقم سوم كوچكتر از 5 باشد رقم دوم به حال خود گذاشته مي شود4/1 3563342/262700 62654108/0 10759/03 محاسبات و ارقام با معني:مي خواهيم سطح مقطع يك استوانه به قطر6/7 را بدست آوريم:

اشكال كار: اگر دقت كنيم محاسبات تا 10 رقم با معني است اگر از كامپيوتري تا 100 رقم استفاده مي كرديم چه؟ در صورتيكه قطر كره تا دو رقم با معني است بنابراين در اينگونه موارد به نكات زير توجه مي كنيم:توجه: اگر مجبوريد محاسبه اي را كه در آن خطاي مقادير مشخص نيست انجام دهيد و مي بايستي فقط با ارقام با معني كار كنيد به نكات زير توجه كنيد:الف ) زماني كه اعداد را در هم ضرب و يا بر هم تقسيم مي كنيد: عددي كه با كمترين ارقام با معني در محاسبه است را شناسايي كنيد به حاصل محاسبه همين تعداد ارقام با معني نسبت دهيدچون 7/3 با دو رقم با معني استب ) زماني كه اعداد را با هم جمع و يا از هم كم مي كنيد: تعداد ارقام اعشاري عدد حاصل از محاسبه را برابر تعداد كمترين ارقام اعشاري اعداد شركت داده شده در محاسبه گرد كنيدكمترين اعشار مربوط به1/13 استمثال: شعاع يك كره5/13 سانتيمتر برآورد شده است. حجم ايمن كره را بدست آوريد؟جواب:مثال: چگالي كرهاي به جرم44/0 گرم و قطر76/4 ميلي متر را بدست آوريد؟

4 متغيرهاي وابسته و مستقل:به كميتي كه مقدار آن را مي توانيم تنظيم نمائيم و يا در طول آزمايش به دلخواه تغيير داده مي شود، متغير مستقل گفته مي شود و آنرا به عنوان مختصهx در نمودار مي گيريم.به كميتي كه بر اثر تغيير در متغير مستقل پيدا مي كند، متغير وابسته گفته مي شود و به عنوان مختصهy در نمودار گرفته مي شود.مثلا در آزمايش انبساط طولي ميله در اثر حرارت دما متغير مستقل و طول ميله متغير وابسته مي باشد

5 خطا :تمام اندازه گيريها متاثر از خطاي آزمايش هستند.منطور اين است كه اگر مجبور با انجام اندازه گيريهاي پيايي يك كميت بخوصوص باشيم، به احتمال زياد به تغييراتي در مقادير مشاهده شده برخورد خواهيم كرد. گرچه امكان دارد بتوانيم مقدار خطا را با بهبود روش آزمايش و يا بكارگيري روشهاي آماري كاهش دهيم ولي هرگز نمي توانيم آن را حذف كنيم.1 5 خطاي دقت وسايل اندازه گيري :هيچ وسيله اندازه گيري وجود ندارد كه بتواند كميتي را با دقت بينهايت اندازه گيري نمايد.بنابراين ناديده گرفتن خطاي وسايل اندازه گيري در آزمايش اجتناب ناپذير است.

مطالب دیگر:
📝مقاله معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma📝دانلود مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی📝سوالات زیست شناسی سال دهم📝پاورپوینت های زیست شناسی📝دانلود پاورپوینت بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات📝دانلود پاورپوینت خوشه های صنعتی📝پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات)📝دانلود پاورپوینت کارآفرینی📝مقاله انگلیسی مدیریت: بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکتهای (بنگاه های کوچک و متوسط) عرضه شده و عرضه نشده در بورس📝مقاله اصول بانکداری📝مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی📝مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی📝پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل📝مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست📝مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن📝پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا📝مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی📝پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا📝مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی📝پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه📝مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها📝پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی📝مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی📝مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک📝پیشینه و مبانی نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری