خرید و دانلود(پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا)

پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرالدیفرانسیل ولتراپایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا|41012998|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پایان نامه حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولتراقابل مشاهده می باشد تحقیق حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

عنوان

فصل 0: پیشگفتار

1-0 خطاها

2-0 توابع وچند جمله ای ها

3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ

فصل 1: مقدمه

فصل 2: نماد ماتریس

1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن

2-2 قسمت انتگرال

3-2 تبدیلIDE به ماتریس


مطالب دیگر:
🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بیماری قلبی🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه کیفیت🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تحلیل پوششی داده ها🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعارض کار- خانواده🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق توفیق در تجارت🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خودناتوان سازی🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق درمان با نوروفیدبک🔥گزارش کارآموزی و کارورزی آموزشگاه کامپیوتر🔥پاورپوینت صورت جریان وجوه نقد همراه با مثالهای تشریحی (استاندارد حسابداری شماره دو)🔥پاورپوینت حسابداری داراییهای ثابت مشهود (استاندارد حسابداری شماره 11)🔥پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3)🔥پاورپوینت حسابداری کمکهای بلاعوض دولت (استانداردهای حسابداری شماره 10)🔥پاورپوینت گزارش‌ عملكرد مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6)🔥پاورپوینت نحوه ارائه صورتهای مالی (استاندارد حسابداری شماره یک)🔥آشنایی با دانش پایپینگ🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ذهن آگاهی🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق روش تدریس، ویژگی های تدریس، روشهای نوین یاددهی و یادگیری🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سبک های دلبستگی🔥چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه انسانی