خرید و دانلود(معادلات دیفرانسیل)

معادلات دیفرانسیل|50676759|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع معادلات دیفرانسیلقابل مشاهده می باشد

حجم فایل : 1.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 253
بنام خدا 1 2
3 سرفصل
عنوان
فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول
1: ماهیت و طبقه بندی آنها
2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن
3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن
4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد
5: معادله دیفرانسیل كامل
6:عامل انتگرال ساز
7: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن 4 فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

1: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد یا
2: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن
3: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر
4: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر)
5: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین) 5 فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها

1: سری توانی
2: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری
3: نقاط منفرد منظم خطی مرتبه دوم
:4حالتی كه معادله شاخص دارای ریشه های برابر است 6 فصل چهارم:
1: دستگاه 7 فصل پنجم: تبدیلات لاپلاس

1: تبدیل لاپلاس
2: خواص تبدیل لاپلاس
3: معکوس تبدیل لاپلاس
4: حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس
5: تبدیل لاپلاس برخی توابع 8 ماهیت معادله دیفرانسیل وطبقه بندی آن
مقدمه: با مفهوم معادله یعنی رابطه ای که درآن تساوی باشد، آشنا هستیم. ساده ترین معادله یک مجهولی می باشد،
که بانماد نشانمی دهیم. مثلا معادله یک مجهولی درجه اول و معادله یک مجهولی درجه دوم و

معادله یک مجهولی درجه سوم والی آخر 9 معادله دو مجهولی که بانماد نشان می دهیم مثلا معادله دو مجهولی درجه اول معادله دو مجهولی درجه دوم والی اخر
درمورد معادله دونوع سوال قابل طرح می باشد: الف) آیا جواب معادله می باشد؟ ب) جواب معادله راپیدا کنید؟ آیا جفت جواب معادله می باشد؟ 10 جواب دادن به سوال الف) ساده می باشد زیرا با جایگذاری می توان مشخص کرد. ولی جواب دادن به سوال ب) مشکل می باشد. ابتدا باید معادلات را دسته بندی کرده وبرای هر نوع روش خاصی راارائه داده بعبارت دیگر برای حل معادله باید دو مرحله را مشخص کنیم:
1) مرحله شناخت
2) مرحله حل(روش حل)
11 حال اگر درمعادله متغیر رابعنوان متغیر را بعنوان متغیر وابسته درنظر بگیریم آن گاه تابعی از می باشد و می توان درمورد مشتق تابع مستقل و صحبت کرد یعنی : 12 معادله ای که شامل ترکیباتی از (متغیر مستقل) و (متغیر وابسته) و مشتقات آن باشد را معادله دیفرانسیل نامیم وبا نماد نشان می دهیم تعریف: درمورد معادله دیفرانسیل نیز می توان دو سوال طرح کرد: الف) آیا تابع جواب معادله دیفرانسیل می باشد؟ ب) جواب های معادله دیفرانسیل را ...مطالب دیگر:
📖پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی📖پاورپوینت مبانی رشد اخلاقی📖پاورپوینت مبانی زبان ASP📖پاورپوینت مبانی ستاره شناسی📖پاورپوینت مبانی سلول های بنیادی📖پاورپوینت مبانی سیستم دینامیک📖پاورپوینت مبانی شبکه های عصبی مصنوعی📖پاورپوینت مبانی طب نظری📖پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های مدیریتی📖پاورپوینت مبانی فناوری اصلاعات و ورزش📖پاورپوینت مبانی كارآفريني دانشگاهي📖پارپوینت مبانی کارآفرینی📖پاورپوینت مبانی کنترل خشم 📖پاورپوینت مبانی مالیه عمومی و سیاست مالی📖پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها📖پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی📖پاورپوینت فرايند عمومي برنامه ريزي استراتژيك (نگرش پيش تدبيري) 📖پاورپوینت فرهنگ و ارتباطات مؤثر📖پاورپوینت گروه های سازمانی📖پاورپوینت با موضوع فرايند عمومي برنامه ريزي استراتژيك (نگرش پيش تدبيري)📖پاورپوینت با موضوع فرهنگ و ارتباطات مؤثر📖پاورپوینت با موضوع گروه های سازمانی📖تحقیق طاق نصرت اروپا در 13 صفحه قابل ویرایش - ورد * با تخفیف ویژه📖خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن📖پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن